ویهادو

درمان خانگی Archives - ویهادو

- بار
درمان های خانگی برای جنگ با روماتیسم

درمان های خانگی برای جنگ با روماتیسم

روماتیسم یک بیماری خود ایمنی است که سیستم ایمنی بدن دچار اختلال می شود و این بیماری انواع مختلفی دارد که یکی از آن ها روماتیسم مفصلی است. به گزارش ویهادو، روماتیسم یک بیماری خود ایمنی است که در ابتدا به بافت های سینوویال اطراف مفاصل حمله می کند. بیماری های خود ایمنی باعث می شود سیستم ایمنی بدن بافت های خود برای مهاجمان خارجی مثل باکتری ها و ویروس ها را اشتباه بگیرد. سیستم […]