18/06/1398

بایگانی برچسب ها: ناهی

بانویِ ناهی از منکر در بندرگز کتک خورد

  • توسط Vihado
  • 18/06/1398
  • 0
برنا نوشت: بانوی بندرگزی با قصد نهی از منکر در خصوص آرایش نامتعارف در دسته عزاداری، مورد ضرب و شتم چند نفر قرار گرفت. بانوی بندرگزی که با قصد نهی از منکر به یکی از بانوان حاضر در مراسم دسته روی در خصوص آرایش نامتعارف در ملا عام، تذکر داده بود، در مقابل دیدگان فرزند […]