01/05/1393

بایگانی برچسب ها: فیلسوف

داستان عرب صحرا نشین و مرد فیلسوف نما

  • توسط Vihado
  • 01/05/1393
  • 0
داستان عرب صحرا نشین و مرد فیلسوف نما در این بخش از سایت ویهادو داستان عرب صحرا نشین و مرد فیلسوف نما را خواهید خواند.   عرب صحرانشینی بر شتر دو لنگه، جوال بار كرده و خود بر روی آن نشسته بود. اتفاقا مردی فیلسوف نما و پر حرف که پیاده همراه او شده بود […]