21/01/1397

بایگانی برچسب ها: زیبای

دخترانه ؛ شعر زیبای جشن تکلیف

  • توسط Vihado
  • 21/01/1397
  • 0
دختران و شعر زیبای جشن تکلیف شده ام نه سالهجشن تکلیف من است جا نماز و چادرهمه در کیف من است دین من اسلام استمن مسلمان هستم می رسد صوت اذانشاد و خندان هستم چادری داده به منهدیه ای مادر من مثل تاجی از گلچادرم بر سر من شده ام نه سالهبعد از این خوشحالم […]

داستان کوتاه و زیبای معنای دوست داشتن

  • توسط Vihado
  • 01/05/1393
  • 0
داستان کوتاه و زیبای معنای دوست داشتن در این بخش از سایت ویهادو داستان کوتاه و زیبای معنای دوست داشتن را می خوانید. خانواده بسیار فقیری بودند که در یک مزرعه و یک کلبه کوچک کنار مزرعه کار و زندگی می‌کردند، کلبه آنها نه اتاقی داشت و نه اسباب و اثاثیه ای. اعضای خانواده از […]