21/01/1397

بایگانی برچسب ها: تکلیف

دخترانه ؛ شعر زیبای جشن تکلیف

  • توسط Vihado
  • 21/01/1397
  • 0
دختران و شعر زیبای جشن تکلیف شده ام نه سالهجشن تکلیف من است جا نماز و چادرهمه در کیف من است دین من اسلام استمن مسلمان هستم می رسد صوت اذانشاد و خندان هستم چادری داده به منهدیه ای مادر من مثل تاجی از گلچادرم بر سر من شده ام نه سالهبعد از این خوشحالم […]